Negatieve rente betalen over je spaargeld?

De laatste tijd is het rendement op de spaarrekeningen niet geweldig en in de categorie “leuker kunnen we het niet maken…..” wordt er in bepaalde situaties geen (positieve) rente maar negatieve rente berekend over het spaargeld. Bij veel banken worden de voorwaarden met betrekking tot het berekenen van negatieve rente nog eens aangescherpt. In beginsel is er voor heel veel spaarders al sprake van een negatieve rente. Op het moment dat de inflatie hoger is dan de rentevergoeding, dan daalt de waarde van het geld. Anders gezegd: met dezelfde euro kun je minder goederen en/of diensten aankopen.

Een groot deel van de banken verlaagt haar rentepercentages per 1 juli 2021 en past op dat moment ook haar voorwaarden aan voor het berekenen van negatieve rente. De negatieve rente wordt berekend over een saldo vanaf € 100.000. Deze voorwaarde geldt bij veel banken per afzonderlijke bankrekening, maar let op, dat geldt niet voor alle banken. Er zijn banken die de negatieve rente berekenen over alle bankrekeningen die de rekeninghouder heeft bij desbetreffende bank.

Advies is dus om goed na te gaan welke voorwaarden van toepassing zijn. Als dat bekend is dan is het nu een goed moment om na te gaan wat te doen met het spaargeld.

Er zijn verschillende mogelijkheden om negatieve rente te beperken of te voorkomen. Als de mogelijkheid bestaat om het saldo van het spaargeld te spreiden over verschillende rekeningen, betaal- en/of spaarrekeningen, dan is dat een simpele en snelle oplossing.

Een andere mogelijkheid is om een bankrekening of bankrekeningen te openen bij een andere bank. Let dan wel op wat de voorwaarden zijn bij de nieuwe bank.

Een derde optie is om na te gaan of het spaargeld op een andere manier rendement kan opleveren. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan beleggen in aandelen, obligaties, aangewezen groenfondsen of crypto. Deze variant brengt wel meer risico met zich mee dan sparen.

Bedenk dus goed, wat je met je spaargeld doet.