Crypto, hoe gaan we er mee om?

We naderen het einde van het jaar. Een tijd waar je als ondernemer nog belangrijke beslissingen kan nemen die van invloed zijn op de cijfers per 31 december. Is het verstandig om een voorlopige belastingaanslag op te laten leggen of aan te laten passen? Is het verstandig om een investering aan te gaan of wellicht uit te stellen tot begin van volgend jaar? Wat kan ik doen met overtollige liquiditeiten? Het zijn enkele voorbeelden van vragen die ondernemers stellen aan het einde van het jaar. Een terugkomende vraag die dit jaar wordt gesteld is: hoe gaan we om met (de waarde van) cryptomunten? De handel in cryptocurrencies is in 2021 populairder dan ooit. Volgens sommige zijn cryptomunten het betaalmiddel van de toekomst en andere mensen weren de handel in cryptocurrencies vanwege de grote beleggingsrisico’s en/of frauderisico’s. Er zijn beleggers schatrijk geworden aan de handel in cryptocurrencies, maar er zijn ook beleggers die veel geld hebben verloren. Kijk bijvoorbeeld naar het koersverloop van de cryptomunt van de populaire Netflixserie “Squid Game”. In een paar minuten tijd zakte de koers van deze munt begin november van 2.800 dollar naar 0,0008 dollar…

We verwachten de komende tijd meer berichten over cryptocurrencies, zowel positief als negatief. Cryptocurrency is niet meer weg te denken. De vraag is dus: hoe gaan we er mee om?

Stel je bent een particuliere belegger en je belegt in bijvoorbeeld bitcoins, dan is de waarde van deze belegging een bezitting die belast is in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). De waarde van de belegging op 1 januari van het belastingjaar, de zogenaamde peildatum, dient in de aangifte inkomstenbelasting worden opgegeven onder de “overige bezittingen”. De waarde van de bitcoins is vooralsnog niet vermeld in de “gegevens vooraf ingevulde aangifte”, maar je bent als belastingplichtige verplicht om de waarde op te geven. Als je de waarde niet opgeeft in de aangifte inkomstenbelasting, dan is er sprake van het opzettelijk onjuist doen van aangifte.

Als er onder andere sprake is van relatief veel werkzaamheden (arbeid), voorkennis en/of de mate van beïnvloeden van koersen, dan kan er sprake zijn dat inkomsten belast zijn in box 1 (inkomen uit werk en woning). De inkomsten bestaan uit de winsten minus de kosten in een jaar en dienen in de aangifte opgegeven te worden als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Wanneer hier sprake van is, is niet geheel duidelijk. Dit blijft een grijs gebied.

Dan heb je nog een situatie van een bestaande ondernemer met een eenmanszaak of een samenwerkingsverband, een IB-ondernemer. De mogelijkheden voor zakelijk beleggen als IB-ondernemer zijn echter beperkt. Als IB-ondernemer dien je het vermogensbestanddeel te etiketteren. Dit houdt in dat een IB-ondernemer aangeeft of het vermogensbestanddeel zakelijk of privévermogen is. Als de aankoop van bitcoins niet behoort tot de normale bedrijfsuitoefening en als er geen sprake is van het beleggen van overtollige liquiditeiten die tijdig binnen de onderneming beschikbaar zullen zijn, dan is er sprake van verplicht privévermogen. De waarde van de bitcoins zijn dan belast in box 3, zoals al eerder aangegeven.

Maar wat is de situatie als er wordt belegd in een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap? Anders dan bij beleggen als IB-ondernemer, is er bij een besloten vennootschap geen sprake van vermogensetikettering. Bij een besloten vennootschap is er sprake van een afgescheiden vermogen. De opbrengsten minus kosten zijn voor de besloten vennootschap belast met vennootschapsbelasting.

In 2018 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een discussiestuk gepubliceerd
(RJ-Uiting 2018-7) met overwegingen ten aanzien van de verwerking van cryptocurrencies in de jaarrekening. Cryptocurrencies voldoen volgens de RJ niet aan de definitie van liquide middelen of financieel actief en kunnen dus ook niet op die manier in de jaarrekening worden verwerkt. Ze worden niet uitgegeven of ondersteund door een overheid en ook niet door een instelling onder toezicht van een overheid. Het bezit van cryptocurrencies betreft ook niet een contractueel recht om liquide middelen of een ander financieel actief van een andere partij te ontvangen. De wijze van verwerking, waardering en presentatie in de jaarrekening is afhankelijk van de doelstelling van het houden van cryptocurrencies. Volgens de RJ kunnen de cryptocurrencies worden aangemerkt als immateriële vaste activa, voorraden of andere beleggingen. De RJ-Uiting geeft richting hoe men om moet gaan met cryptocurrencies in de jaarrekening.

We verwachten dat er (op korte termijn) nadere informatie komt over de verwerking van cryptocurrency in jaarrekeningen en fiscale aspecten rondom cryptocurrency.

De handel in cryptocurrencies is zeer risicovol. Koersen kunnen snel stijgen maar daarentegen ook erg snel dalen. Daarnaast is door het gebrek aan toezicht op de handel in cryptocurrencies een groter risico op fraude. Toch wordt er steeds meer belegd in cryptocurrencies. Voor ons de reden om dit lastige onderwerp onder de aandacht te brengen. Dat vinden wij STERK!

Heb je zelf cryptocurrencies? Geef dan deze informatie door aan jouw financieel adviseur en bespreek eventuele financiële en fiscale gevolgen zodat je tijdig weet waar je aan toe bent.