heeft u een klacht?

Voor het kenbaar maken van uw klacht verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaand formulier.

Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij zullen uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Voor het verloop van de procedure verwijzen wij naar de klachtenregeling.

Het ingevulde formulier kunt u per post zenden aan:

STERK Accountants B.V.
t.a.v. de heer G.E.M. van de Sande
Mon Plaisir 89
4879 AM  Etten-Leur

Mailen kan natuurlijk ook: gerben@sterk.accountants of info@sterk.accountants

KLachtenformulier